Jäsenyys

 

Jäsenyys

 

Liity Hallituspartnerit ry:n jäseneksi:

Liittymismaksu on 150 €, joka sisältää ensimmäisen vuoden jäsenmaksun. Sen jälkeen jäsenmaksu on 112 €/kalenterivuosi.

 

Otamme jäseniksi kokeneita elinkeinoelämän ammattilaisia, joilla on osaamista sekä halu edistää hallitustyöskentelyä ja kehittää omaa ammattitaitoaan. Hallitus käsittelee hakemuksesi seuraavassa kokouksessaan ja ilmoittaa sen jälkeen, hyväksytäänkö sinut Hallituspartnereiden jäseneksi.

Jäsenhakemuslomake

  

Yhteystiedot

Hallitustyöskentely

Tiedoston maksimikoko on 10 Mt.

Liittymismaksu on 150 € ja jatkossa vuosijäsenmaksu 100 €

Miksi jäseneksi?

On monia syitä, miksi kannattaa liittyä Hallituspartnerien jäseneksi. Yhdistys välittää jäseniään pohjoissuomalaisten pk-yritysten hallituksiin sekä tarjoaa jäsenilleen erilaisia jäsenpalveluja: ajankohtaista tietoa, tilaisuuksia ja koulutuksia teemalla oppia ikä kaikki. Merkittävä osa tuottamastamme palvelusta on koulutusta, neuvontaa ja asiantuntija-apua. Jäsenille suunnatuissa koulutuksissa mm. syvennetään hal­li­tuk­sen jäse­nen kykyä ar­vioi­da yri­tyk­sen stra­te­gi­sia va­lin­to­ja jat­ku­vas­ti muut­tu­vas­sa kan­sainväli­sessä lii­ke­toi­min­taympäristössä.

Yksi motiivi lähteä hallituspartneriksi on oma halu olla mukana vaikuttamassa ja auttamassa lupaavia suomalaisyrityksiä menestykseen hallitustyöskentelyn kautta.

Erittäin tärkeää on myös yhteisöllisyys eli yhdessä tekeminen. Autamme yrityksiä menestymään edistämällä hyvää hallitustyötä, edesautamme sopivien hallitusjäsenten löytymistä ja näin olemme mukana pohjoissuomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämisessä. Yhteisten arvojen ylläpitäminen, tietojen ja taitojen jakaminen sekä verkottuminen ovat keskeinen osa hallituspartnerityötä.

Hallituspartnerit on monimuotoinen verkosto, josta löytyy tukea, coachausta, havainnointia, aitoa kiinnostusta sekä sosiaalista pääomaa. Siksi se on erinomainen apu työssäsi ja elämässäsi - kehittymisessäsi.

Jäseneksi pyrkiminen käy kätevästi täyttämällä alla oleva jäsenhakemuslomake.

Soita ja kysy lisää: 0400 388 542

Freedigitalphotos.net